Huisregels

Aanmelden

Heeft u een afspraak? Dan kunt u zich aanmelden bij de receptie. In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat u zich bij medische zorg moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij verzoeken u vriendelijk om een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Contactgegevens

U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste zorgverzekering, NAW-gegevens en een correct e-mailadres en telefoonnummer. Wijzigingen kunt u doorgeven per e-mail contact@tandartspraktijkkeijzershof.nl.

Gezondheidsvragenlijst

Uw mond is onze zorg. Vooraf is het voor ons van belang dat wij de conditie van uw gebit zo goed mogelijk in kaart brengen. Zo kunnen wij u de beste zorg leveren aan de hand van uw behoeften en verwachtingen. Om deze reden ontvangt u bij binnenkomst een gezondheidsvragenlijst van de baliemedewerkster. Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen of nog vragen? Geef dit aan bij de receptie en een medewerker helpt u graag.

Uw persoonsgegevens

Bij de eerste afspraak verzoeken wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen waarop uw BSN* (Burgerservicenummer) op vermeld staat. Dit kan met een geldig paspoort, Europe identiteitskaart of rijbewijs. Bent u asielzoeker? Neem dan uw RZA pas, paspoort en vreemdelingendocument mee.

Indien u verhuist of van adres wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons kenbaar te maken. Dit geldt ook bij een verandering van zorgverzekeraar, telefoonnummer of e-mailadres.

*Wij zijn wettelijk verplicht om een BSN registratie en identiteitscontrole uit te voeren. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

Wijziging medische gegevens

Voor uw veiligheid en in het belang van de behandeling is van groot belang dat u ons bij ieder bezoek informeert over medische bijzonderheden die u (nog) niet heeft doorgegeven. Zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, allergieën, lichamelijke en geestelijke afwijken onder andere kunnen van invloed op uw gezondheid. Hierdoor is het mogelijk dat dit een risico met zich mee brengt.

Bij elke behandeling zal de waarnemende specialist u vragen naar medische wijzigingen en bijzonderheden. Dit gebeurt ook wanneer u twee behandelingen heeft op een dag. Dit kan vreemd overkomen. Wij doen dit niet alleen vanuit de verplichting om het te vragen, maar ook om de kwaliteit van de behandeling zo goed mogelijk te waarborgen.

Privacy regeling en geheimhouding patiëntengegevens (AVG)

Patiënten informatie wordt niet aan derden gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen tandartspraktijk Keijzershof, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Hiervoor krijg u bij uw eerste bezoek aan onze praktijk het Toestemmingsformulier. Als uw patiëntengegevens worden opgevraagd door een andere arts, zorgpraktijk of familieleden vragen wij u altijd om schriftelijk toestemming hiervoor te verlenen.

Kom op tijd

Kom niet te vroeg maar ook zeker niet te laat. Wij willen graag zo veel mogelijk patiënten per dag helpen waardoor wij met een strak behandelschema werken. Wij verzoeken u daarom op tijd te zijn voor uw afspraak. Het kan voorkomen dat de behandelaar meer tijd nodig heeft voor een patiënt dan er is ingepland. U kunt hierdoor later behandeld worden. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

I.v.m. Covid-19 willen wij u vragen om niet te vroeg te komen om het aantal patiënten in de wachtruimte te beperken.

Periodieke controle

Het is van belang dat patiënten 1 á 2 keer per jaar op controle te komen om u de beste mondzorg te kunnen bieden. Op deze manier kunnen problemen in de mond tijdig gesignaleerd worden.

Wij maken u erop attent dat wanneer u langer dan 2 jaar niet op controle bent geweest, u automatisch wordt uitgeschreven. Op het moment dat u weer een afspraak wil maken, dient u eerst een intake afspraak in te plannen om de huidige situatie in de mond vast te leggen en een behandelplan op te stellen.

Een afspraak maken

Een afspraak maken is zo geregeld. Afspraken kunt u na uw controle meteen met onze receptionisten inplannen aan de balie. Mocht dit niet direct mogelijk zijn dan kunt u binnen onze openingstijden telefonisch contact opnemen om de afspraken in te plannen.

E-mailservice

Wanneer u een afspraak maakt ontvangt u daarvan een bevestiging per email. Eén week van te voren ontvangt u per e-mail een herinnering voor uw afspraak. Dit is een extra service en vervangt de reguliere afsprakenprocedure niet. Ontvangt u geen e-mail om wat voor reden dan ook? Dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen en verwachten wij u nog steeds op de vooraf afgesproken datum en tijd.

Het is ook mogelijk om een afsprakenkaartje te ontvangen bij het maken van een afspraak aan onze balie.

Een afspraak annuleren of verzetten

Wilt u uw afspraak annuleren of verzetten dan ontvangen wij dit bericht minsten twee werkdagen van te voren. Wij hanteren een 48 uurregeling op basis van 2 werkdagen. Dit om de agenda’s van onze behandelaren zo efficiënt mogelijk in te kunnen vullen. Bij voorkeur ontvangen wij de annulering telefonisch. Zo kunnen wij gelijk uw situatie bespreken en een nieuwe afspraak met u maken als dit nodig is. Buiten werktijden om kunt u ons mailen of het contactformulier invullen op onze website.

Ontvangen wij uw annulering te laat of komt u niet op het afgesproken tijdstip? Dan kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen onder de code C90. Hiervoor geldt dat wij minimaal 1 euro per minuut rekenen met een minimum van €25,00.

*Bij herhaaldelijke afwezigheid zijn wij genoodzaakt dit bedrag te verhogen naar 2 euro per minuut met een maximum van het totale behandelplan.

Wij bedanken u voor uw begrip.

Spoedgevallen

Heeft u onverhoopt last van pijnklachten aan uw gebit? Dan doen wij er alles aan om u zo spoedig mogelijk te helpen. Door het aantal behandelkamers en specialisten zijn wij zeer flexibel en kunnen wij de wachttijd tot een minimum te beperken. Tijdens werktijden kunt u ons bellen of binnen stappen in onze praktijk.

Spoedgevallen buiten onze werktijden om

In het weekend, op nationale feestdagen en buiten onze werktijden kunt u terecht bij: Dental 365

Locatie Spoed tandarts Rotterdam
Ingang via “Spoedeisende Hulp” van het Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 30
3015 GD Rotterdam
Tel: +31(0)85-013 1729

Verblijf in de praktijk voor, tijdens én na de behandeling

Bij binnenkomst verzoeken wij u om u aan te melden bij de balie zodat uw aanwezigheid genoteerd staat. Van te voren is niet altijd goed in te schatten hoe lang een behandeling duurt, zeker bij spoedbehandelingen. Hierdoor is het mogelijk dat een afspraak uitloopt. Wij rekenen op uw begrip.

Komt u te laat op de afspraak? Dan loopt u het risico dat de afspraak verzet wordt wegens tijdsgebrek. De kosten voor deze afspraak brengen wij bij u in rekening. Kom daarom altijd op tijd.

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Keijzershof is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Laat deze niet onbeheerd achter. Agressie en geweld binnen en rondom de tandartspraktijk wordt niet getolereerd en zal leiden tot het inschakelen van de politie en uitschrijving van de tandartspraktijk.

Uw behandelaar

Er zijn verschillende behandelaren werkzaam bij Tandartspraktijk Keijzershof. Hierdoor kunt u door verschillende tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten worden behandeld.
Het is mogelijk om uw voorkeur voor een specifieke behandelaar door te geven aan de receptie. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Poetsgelegenheid

Grenzend aan de wachtkamer bevindt zich een poetshoek waar u uw tanden kunt poetsen voorafgaand aan uw afspraak. Wij willen u vragen om uw eigen tandenborstel en tandpasta mee te nemen. Mocht u iets vergeten zijn dan kunt u bij de receptie informeren naar poetsspullen.

Facturen en betalingen

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering dan zullen wij de declaraties na uw behandeling bij uw zorgverzekeraar aanbieden. Als uw zorgverzekeraar de rekening niet volledig vergoed ontvangt u van ons een restnota. Deze kunt u middels een iDEAL link betalen.

Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering? Dan dient u na elke afspraak de nota te voldoen. U kunt per PIN aan de balie betalen.

Een begroting bij Tandartspraktijk Keijzershof

Bij een vervolgafspraak of doorverwijzing binnen Tandartspraktijk Keijzershof is het mogelijk dat u een begroting van ons ontvangt. Dit gebeurt bij een behandeling waarvan de kosten vermoedelijk hoger uitvallen dan € 250,-. Wij zullen ons uiterste best doen om de begroting zo accuraat mogelijk vast te stellen. Helaas bestaat er geen standaard situatie in de tandheelkunde. Hierdoor kan het totaalbedrag afwijken op uw tandartsnota. Dit kan hoger of lager zijn. Een begroting kunt u daarom zien als een voorlopige berekening. Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden waardoor het bedrag achteraf afwijkt:

  • Een wortelkanaalbehandeling wordt een 4-kanaalsbehandeling in plaats van een 3-kanaals of andersom;
  • Een diepe vulling kan een wortelkanaalbehandeling worden;
  • Kosten voor verdoving;
  • Een extra gaatje of gaatjes wordt/worden geconstateerd tijdens de verrichting.

In gevallen als een wortelkanaal- of implantatiebehandeling is het noodzakelijk dat wij de verrichting uitvoeren en voltooien. Hierdoor kunnen wij u niet per direct op de hoogte brengen van de afwijkende kosten. Wij rekenen op uw begrip.

Klachten

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan willen wij dit graag weten. U kunt dan contact opnemen met de praktijk, zodat we uw klacht kunnen bespreken en samen met u op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing. U kunt ook uw klacht indienen via ons klachtenformulier.

Klanttevredenheid

Wij meten continu de tevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Wilt u ons feedback geven? Dan stellen wij het zeer op prijs als u een waardering achter laat op onze website. Uiteraard kunt u dit ook doorgeven aan de specialist of baliemedewerker.