Kunstgebit

Bij tandartspraktijk Keijzershof kunt u ook terecht voor het vervaardigen van een kunstgebit (prothese). Tijdens een intake zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Zo zijn er prothesen die worden gemaakt bij het ontbreken van enkele tanden en of kiezen (partiële prothese) of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen (volledige prothese / kunstgebit).