Klachtenbehandeling

KLACHTENBEHANDELING, Tandartspraktijk Keijzershof

Klachtenopvang- en behandeling Tandartspraktijk Keijzershof te Pijnacker vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de behandelingen en dienstverlening in Tandartspraktijk Keijzershof. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Directie stelt het op prijs wanneer u uw klacht uit, omdat klachten kunnen bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening en het voorkomen van fouten. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. Het kan zijn dat uw klacht met de betrokkene niet naar tevredenheid wordt opgelost. Ook kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n) kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht dan mondeling of schriftelijk indienen bij de klachtenbemiddelaar van de ANT waar wij bij zijn aangesloten. De bemiddelaar is onafhankelijk.

Opvang en bemiddeling door de klachtenbemiddelaar

Bij het indienen van een klacht geeft u aan wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u wilt dat uw klacht verder wordt aangepakt. De klachtenbemiddelaar geeft u voorlichting over de klachtenprocedure. Zij informeert de betrokkenen over uw klacht. Wanneer zij een reactie heeft ontvangen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u dat wenst, kan zij een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u geklaagd heeft, waarbij zij eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn. De klachtenbemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.

Klachtenformulier